Categorii

Angelus (5.8.2018)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În aceste ultime duminici, liturgia ne-a arătat imaginea încărcată de duioşie a lui Isus care merge în întâmpinarea mulţimilor şi a nevoilor lor. În relatarea evanghelică de astăzi (cf. In 6,24-35) perspectiva se schimbă: mulţimea, săturată de Isus, este cea care din nou începe să-l caute, merge în întâmpinarea lui Isus. Dar lui Isus nu-i este suficient ca oamenii să-l caute, vrea ca oamenii să-l cunoască; vrea ca această căutare a Lui şi întâlnirea cu El să treacă dincolo de satisfacerea imediată a necesităţilor materiale. Isus a venit să ne ducă la ceva mai mult, să deschidă existenţa noastră la un orizont mai amplu faţă de preocupările zilnice ale hrănirii, îmbrăcării, carierei, şi aşa mai departe. De aceea, adresându-se mulţimii, exclamă: „mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat” (v. 26). Astfel îi stimulează pe oameni să facă un pas înainte, să se întrebe cu privire la semnificaţia minunii, şi nu numai să profite de ea. De fapt, înmulţirea pâinilor şi a peştilor este semn al marelui dar pe care Tatăl l-a oferit omenirii şi care este însuşi Isus!

El, adevărată „pâine a vieţii” (v. 35), vrea să sature nu numai trupurile ci şi sufletele, dând hrană spirituală care poate să satisfacă foamea profundă. Pentru aceasta invită mulţimea să-şi procure nu hrana care nu durează, ci pe aceea care rămâne pentru viaţa veşnică (cf. v. 27). Este vorba despre o hrană pe care Isus ne-o dăruieşte în fiecare zi: Cuvântul său, Trupul său, Sângele său. Mulţimea ascultă invitaţia Domnului, dar nu-i înţelege sensul – aşa cum ni se întâmplă şi nouă de atâtea ori – şi îl întreabă: „Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?” (v. 28). Ascultătorii lui Isus cred că El le cere lor respectarea preceptelor pentru a obţine alte minuni ca aceea a înmulţirii pâinilor. Este o ispită obişnuită, aceasta, de a reduce religia numai la practicarea legilor, proiectând asupra raportului nostru cu Dumnezeu imaginea raportului dintre slujitori şi stăpânul lor: slujitorii trebuie să respecte îndatoririle pe care stăpânul le-a dat, pentru a avea bunăvoinţa sa. Asta o ştim cu toţii. De aceea mulţimea vrea să ştie de la Isus ce acţiuni trebuie să facă pentru a-l mulţumi pe Dumnezeu. Însă Isus dă un răspuns neaşteptat: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să credeţi în cel pe care l-a trimis el” (v. 29). Aceste cuvinte sunt adresate, astăzi, şi nouă: lucrarea lui Dumnezeu nu constă atât în „a face” lucruri, ci în „a crede” în Cel pe care El l-a trimis. Asta înseamnă că credinţa în Isus ne permite să facem faptele lui Dumnezeu. Dacă ne vom lăsa implicaţi în acest raport de iubire şi de încredere cu Isus, vom fi capabili să săvârşim fapte bune care au mireasmă de Evanghelie, pentru binele şi necesităţile fraţilor.

Domnul ne invită să nu uităm că, dacă este necesar să ne preocupăm pentru pâine, şi mai important este să cultivăm raportul cu El, să întărim credinţa noastră în El care este „pâinea vieţii”, venit să sature foamea noastră de adevăr, foamea noastră de dreptate, foamea noastră de iubire. Fecioara Maria, în ziua în care amintim dedicarea Bazilicii „Santa Maria Maggiore” din Roma, Salus populi romani, să ne susţină pe drumul nostru de credinţă şi să ne ajute să ne abandonăm cu bucurie planului lui Dumnezeu cu privire la viaţa noastră.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

În urmă cu patruzeci de ani fericitul papă Paul al VI-lea trăia ultimele ore pe acest pământ. De fapt, a murit în seara de 6 august 19778. Îl amintim cu multă veneraţie şi recunoştinţă, aşteptând canonizarea sa, la 14 octombrie. Din cer să mijlocească pentru Biserică, pe care a iubit-o aşa de mult, şi pentru pacea în lume. Pe acest mare papă al modernităţii, îl salutăm cu aplauze, toţi!

Vă salut cu afect pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite ţări: familii, grupuri parohiale, asociaţii şi credincioşi.

Îndeosebi, salut ciclul-pelerinaj care provine din Velehrad (Moravia), credincioşii din Lorca (Spania), tinerii şi adolescenţii din Nòvoli.

Vă urez vouă tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Mulţumesc. Şi poftă bună!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.