Categorii

Angelus (5.7.2020)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Textul evanghelic din această duminică (cf. Mt 11,25-30) este împărțit în trei părţi: înainte de toate Isus înalță un imn de binecuvântare şi de mulțumire către Tatăl, pentru că le-a revelat celor săraci şi celor simpli misterul Împărăției cerurilor; după aceea dezvăluie raportul intim şi singular care există între El şi Tatăl; şi în sfârşit invită să mergem la El şi să-l urmăm pentru a găsi odihnă.

În primul rând, Isus îl laudă pe Tatăl, pentru că a ținut ascunse secretele Împărăției sale, ale adevărului său, „celor înțelepți şi pricepuţi” (v. 25). Îi numește astfel cu un văl de ironie, pentru că presupun că sunt pricepuţi, înțelepți, așadar au inima închisă, de atâtea ori. Adevărata înţelepciune vine şi din inimă, nu înseamnă numai a înţelege idei: adevărata înţelepciune intră şi în inimă. Şi dacă tu știi atâtea lucruri dar ai inima închisă, tu nu eşti înțelept. Misterele Tatălui său, Isus spune că sunt revelate celor „mici”, celor care se deschid cu încredere la Cuvântul său de mântuire, deschid inima la Cuvântul de mântuire, simt nevoia de El şi aşteaptă totul de la El. Inima deschisă şi încrezătoare faţă de Domnul.

După aceea, Isus explică faptul că a primit totul de la Tatăl, şi-l numește „Tatăl meu”, pentru a afirma unicitatea raportului său cu El. De fapt, numai între Fiul şi Tatăl există reciprocitate totală: unul îl cunoaște pe celălalt, unul trăieşte în celălalt. Însă această comuniune unică este ca o floare care îmbobocește, pentru a revela gratuit frumusețea sa şi bunătatea sa. Şi iată atunci invitaţia lui Isus: „Veniţi la mine…” (v. 28). El vrea să dăruiască tot ceea ce ia de la Tatăl. Vrea să ne dăruiască adevărul, iar adevărul lui Isus este gratuit întotdeauna: este un dar, este Duhul Sfânt, Adevărul.

Aşa cum Tatăl are o preferință pentru cei „mici”, tot aşa şi Isus se adresează celor „osteniți şi împovărați”. Mai mult, se pune pe sine însuși între ei, pentru că El este „blând şi umil cu inima” (v. 29), aşa spune El că este. Ca în prima şi în a treia fericire, aceea a celor umili sau săraci în duh; şi aceea a celor blânzi (cf. Mt 5,3.5): blândețea lui Isus. Astfel Isus, „blând şi umil”, nu este un model pentru cei resemnați nici pur şi simplu o victimă, ci este Omul care trăieşte „din inimă” această condiție în transparenţă deplină faţă de iubirea Tatălui, adică faţă de Duhul Sfânt. El este modelul „săracilor în duh” şi al tuturor celorlalți „fericiți” din Evanghelie, care împlinesc voința lui Dumnezeu şi mărturisesc Împărăția sa.

Şi după aceea, Isus spune că dacă mergem la El vom găsi odihnă: „odihna” pe care Cristos o oferă celor trudiţi şi împovărați nu este o alinare numai psihologică sau o pomană oferită, ci bucuria săracilor de a fi evanghelizați şi constructori ai noii umanități. Asta este alinarea: bucuria, bucuria pe care ne-o dă Isus. Este unică, este bucuria pe care o are El însuși. Este un mesaj pentru noi toţi, pentru toţi oamenii de bunăvoință, pe care Isus îl adresează şi astăzi în lumea care îl exaltă pe cel care se face bogat şi puternic. De câte ori noi spunem: „Ah, aş vrea să fiu ca acela, ca aceea, care este bogat, are atâta putere, nu-i lipsește nimic!”. Lumea îl exaltă pe cel bogat şi puternic, nu contează cu ce mijloace, şi uneori calcă în picioare persoana umană şi demnitatea sa. Şi asta noi o vedem în fiecare zi, săracii călcaţi în picioare. Şi este un mesaj pentru Biserică, chemată să trăiască faptele de milostivire şi să evanghelizeze pe cei săraci, să fie blândă, umilă. Aşa vrea Domnul ca să fie Biserica sa, adică noi.

Maria, cea mai umilă şi cea mai înaltă dintre creaturi, să implore de la Dumnezeu pentru noi înțelepciunea inimii, pentru ca să ştim să discernem semnele sale în viaţa noastră şi să fim părtași de acele mistere care, ascunse celor mândri, sunt revelate celor umili.

_______________

După Angelus

Iubiți fraţi şi surori,

În această săptămână, Consiliul de Securitate de la Națiunile Unite a adoptat o rezoluție care predispune câteva măsuri pentru a înfrunta consecințele devastatoare ale virusului Covid-19, îndeosebi pentru zonele deja teatru de conflicte. Este lăudabilă cererea unei încetări a ostilităților globală şi imediată, care ar permite pacea şi siguranța indispensabile pentru a furniza asistența umanitară aşa de urgent necesară. Doresc ca această decizie să fie pusă în practică efectiv şi urgent pentru binele atâtor persoane care suferă. Fie ca această rezoluție a Consiliului de Securitate să devină un prim pas curajos pentru un viitor de pace.

Vă salut din inimă pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite țări. Salut îndeosebi pe polonezi: bine aţi venit, şi binecuvântez marele pelerinaj al familiei „Radio Maria” la sanctuarul de la Częstochowa, care va avea loc sâmbăta următoare, în centenarul nașterii sfântului Ioan Paul al II-lea, cu motoul „Totul am încredințat Mariei”. O binecuvântare pentru acel pelerinaj.

Şi urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.