Categorii

Angelus (5.1.2020)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această a doua duminică din timpul Crăciunului, lecturile biblice ne ajută să lărgim privirea, pentru a avea o conștiință deplină a semnificației nașterii lui Isus.

Evanghelia, cu prologul sfântului Ioan, ne arată noutatea tulburătoare: Cuvântul veșnic, Fiul lui Dumnezeu, „s-a făcut trup” (v. 14). Nu numai că a venit să locuiască în mijlocul poporului, ci s-a făcut unul din popor, unul dintre noi! După acest eveniment, pentru a orienta viaţa noastră nu mai avem numai o lege, o instituție, ci o Persoană, o Persoană divină, pe Isus, care ne orientează viaţa, ne face să mergem pe drum pentru că El l-a parcurs mai întâi.

Sfântul Paul îl binecuvântează pe Dumnezeu pentru planul său de iubire realizat în Isus Cristos (cf. Ef 1,3-6.15-18). În acest plan fiecare dintre noi îşi găsește propria vocație fundamentală. Care este? Aşa spune Paul: suntem predestinați să fim fii ai lui Dumnezeu prin lucrarea lui Isus Cristos. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne face pe noi, oamenii, fii ai lui Dumnezeu. Pentru aceasta Fiul veșnic s-a făcut trup: pentru a ne introduce în relația sa filială cu Tatăl.

Așadar, fraţi şi surori, în timp ce continuăm să contemplăm semnul minunat al ieslei, liturgia de astăzi ne spune că Evanghelia lui Cristos nu este o poveste, nu este un mit, o relatare edificatoare, nu. Evanghelia lui Cristos este revelarea deplină a planului lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu cu privire la om şi la lume. Este un mesaj în acelaşi timp simplu şi grandios, care ne determină să ne întrebăm: ce proiect concret a pus Domnul în mine, actualizând iarăși nașterea sa în mijlocul nostru?

Apostolul Paul ne sugerează răspunsul: „[Dumnezeu] ne-a ales […] ca să fim sfinţi şi neprihăniți înaintea lui în iubire” (v. 4). Iată semnificaţia Crăciunului. Dacă Domnul continuă să vină în mijlocul nostru, dacă El continuă să ne ofere în dar Cuvântul său, este pentru ca fiecare dintre noi să poată răspunde la această chemare: să devenim sfinţi în iubire. Sfințenia este apartenență la Dumnezeu, este comuniune cu El, transparență a bunătății sale infinite. Sfințenia înseamnă a păstra darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Numai asta: a păstra gratuitatea. Asta înseamnă a fi sfânt. De aceea, cel care primeşte în sine sfințenia ca dar de har, nu poate să n-o traducă în acțiune concretă în cotidian. Acest dar, acest har pe care Dumnezeu mi l-a dat, eu îl traduc în acțiuni concrete în cotidian, în întâlnirea cu alţii. Această caritate, această milostivire faţă de aproapele, reflexie a iubirii lui Dumnezeu, în acelaşi timp purifică inima noastră şi ne dispune la iertare, făcându-ne zi după zi „neprihăniți”. Însă neprihăniți nu în sensul că eu elimin o pată: neprihăniți în sensul că Dumnezeu intră în noi, darul, gratuitatea lui Dumnezeu intră în noi şi noi o păstrăm şi o dăm altora.

Fecioara Maria să ne ajute să primim cu bucurie şi recunoștință planul divin de iubire realizat în Isus Cristos.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În atâtea părţi ale lumii se simte un teribil aer de tensiune. Războiul aduce numai moarte şi distrugere. Chem toate părțile să mențină aprinsă flacăra dialogului şi a autocontrolului şi să alunge umbra dușmăniei. Să ne rugăm în tăcere pentru ca Domnul să ne dea acest har.

Adresez un salut cordial vouă, pelerini veniţi din Italia şi din alte țări. Salut familiile, asociațiile, grupurile parohiale, îndeosebi tinerii de la Mir din Mozzo şi Almè – aveți o pancartă frumoasă voi! –, dieceza de Bergamo, şi grupul de la „Fraterna Domus”.

În această primă duminică din an reînnoiesc tuturor urările de seninătate şi de pace în Domnul. În momentele fericite şi în cele dificile, să ne încredințăm Lui, care este speranţa noastră! Amintesc şi angajamentul pe care l-am luat la începutul anului, Ziua Păcii: „Pacea ca drum de speranţă: dialog, reconciliere şi convertire ecologică”. Cu harul lui Dumnezeu, vom putea să-l punem în practică.

Vă urez o duminică frumoasă. Şi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere pe mâine pentru solemnitatea Epifaniei.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.