Categorii

Angelus (5.02.2017)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

În aceste duminici liturgia ne propune aşa-numita Predică de pe munte, în Evanghelia lui Matei. După ce a prezentat duminica trecută Fericirile, astăzi scoate în evidenţă cuvintele lui Isus care descriu misiunea discipolilor săi în lume (cf. Mt 5,13-16). El foloseşte metaforele sării şi luminii şi cuvintele sale sunt adresate discipolilor din orice timp, deci şi nouă.

Isus ne invită să fim o reflexie a luminii sale, prin mărturia faptelor bune. Şi spune: „Aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Mt 5,16). Aceste cuvinte subliniază că noi putem fi recunoscuţi ca adevăraţi discipoli ai Celui care este Lumina lumii, nu în cuvinte, ci din faptele noastre. De fapt, mai ales comportamentul nostru – în bine şi în rău – lasă un semn în ceilalţi. Deci avem o datorie şi o responsabilitate faţă de darul primit: lumina credinţei, care este în noi prin intermediul lui Cristos şi al acţiunii Duhului Sfânt, nu trebuie s-o ţinem ca şi cum ar fi proprietatea noastră. În schimb suntem chemaţi s-o facem să strălucească în lume, s-o dăruim celorlalţi prin faptele bune. Şi cât de mult are nevoie lumea de lumina Evangheliei care transformă, vindecă şi garantează mântuirea celui care o primeşte! Această lumină noi trebuie s-o ducem cu faptele noastre bune.

Lumina credinţei noastre, dăruindu-se, nu se stinge ci se întăreşte. În schimb poate să dispară dacă n-o alimentăm cu iubire şi cu faptele de caritate. Astfel imaginea luminii se întâlneşte cu cea a sării. Pagina evanghelică ne spune, de fapt, că noi, ca discipoli ai lui Cristos, suntem şi „sarea pământului” (v. 13). Sarea este un element care, în timp ce dă gust, fereşte mâncarea de alterare şi de stricare – în timpul lui Isus nu erau frigidere! –. Prin urmare, misiunea creştinilor în societate este aceea de a da „gust” vieţii cu credinţa şi iubirea pe care Cristos ne-a dăruit-o şi în acelaşi timp să ţină departe germenii poluaţi ai egoismului, invidiei, vorbirii de rău, şi aşa mai departe. Aceşti germeni strică ţesutul comunităţilor noastre, care în schimb trebuie să strălucească precum nişte locuri de primire, de solidaritate, de reconciliere. Pentru a îndeplini această misiune, este nevoie ca noi înşine cei dintâi să fim eliberaţi de degenerarea corupătoare a influenţelor lumeşti, contrare lui Cristos şi Evangheliei; şi această purificare nu se termină niciodată, trebuie făcută încontinuu, trebuie făcut în fiecare zi!

Fiecare dintre noi este chemat să fie lumină şi sare în propriul mediu de viaţă zilnică, perseverând în misiunea de a regenera realitatea umană în spiritul Evangheliei şi în perspectiva împărăţiei lui Dumnezeu. Să ne fie de ajutor mereu ocrotirea Mariei Preasfinte, prima discipolă a lui Isus şi model al credincioşilor care trăiesc în fiecare zi în istorie vocaţia şi misiunea lor. Mama noastră să ne ajute să ne lăsăm mereu purificaţi şi luminaţi de Domnul, pentru a deveni la rândul nostru „sare a pământului” şi „lumină a lumii”.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Astăzi, în Italia, se celebrează Ziua pentru viaţă, cu tema „Femei şi bărbaţi pentru viaţă pe urma sfintei Tereza de Calcutta”. Mă unesc cu episcopii italieni în a dori o curajoasă acţiune educativă în favoarea vieţii umane. Fiecare viaţă este sacră! Să ducem înainte cultura vieţii ca răspuns la logica rebutului şi a scăderii demografice; să fim aproape şi împreună să ne rugăm pentru copiii care sunt în pericolul întreruperii de sarcină, precum şi pentru persoanele care se află la sfârşitul vieţii – fiecare viaţă este sacră! – pentru ca nimeni să nu fie lăsat singur şi iubirea să apere sensul vieţii. Să ne amintim de cuvintele Maicii Tereza: „Viaţa este frumuseţe, admir-o; viaţa este viaţă, apăr-o!”, fie cu pruncul care urmează să se nască, fie cu persoana care este aproape să moară: fiecare viaţă este sacră!

Îi salut pe toţi cei care lucrează pentru viaţă, pe profesorii din Universităţile romane şi pe cei care colaborează pentru formarea noilor generaţii, pentru ca să fie capabili să construiască o societate primitoare şi demnă pentru orice persoană.

Salut pe toţi pelerinii, familiile, grupurile parohiale şi asociaţiile care provin din diferite părţi ale lumii. Îndeosebi, îi salut pe credincioşii din Viena, Granada, Melilla, Acquaviva della Fonti şi Bari; precum şi pe studenţii din Penafiel (Portugalia) şi Badajoz (Spania)

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine.

Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr, Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.