Categorii

Angelus (4.9.2016)

Angelus-05092016Iubiţi fraţi şi surori,

În timp ce ne îndreptăm spre încheierea acestei celebrări, doresc să vă salut şi să vă mulţumesc vouă tuturor care aţi luat parte la ea.

Înainte de toate Misionarele şi Misionarii Carităţii, care sunt familia spirituală a Maicii Tereza. Fondatoarea voastră sfântă să vegheze mereu asupra drumului vostru şi să vă dobândească să fiţi fideli faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică şi faţă de cei săraci.

Cu respect recunoscător salut celelalte autorităţi prezente, îndeosebi cele din ţările mai legate de figura noii sfinte, precum şi delegaţiile oficiale şi pe numeroşii pelerini veniţi din aceste ţări în această împrejurare fericită. Dumnezeu să binecuvânteze naţiunile voastre.

Şi cu afect vă salut pe voi toţi, dragi voluntari şi lucrători ai milostivirii. Vă încredinţez ocrotirii Maicii Tereza: ea să vă înveţe să-l contemplaţi şi să-l adoraţi în fiecare zi pe Isus Răstignit pentru a-l recunoaşte şi a-l sluji în fraţii nevoiaşi. Să cerem acest har şi pentru toţi cei care sunt uniţi cu noi prin media, în orice parte a lumii.

În acest moment aş vrea să-i amintesc pe cei care se dedică slujirii fraţilor în contexte dificile şi riscante. Mă gândesc în special la atâtea călugăriţe care îşi dăruiesc viaţa lor fără a precupeţi ceva. Să ne rugăm îndeosebi pentru sora misionară spaniolă, sora Isabel, care a fost ucisă în urmă cu două zile în capitala din Haiti, o ţară atât de încercată, pentru care doresc ca să înceteze aceste acte de violenţă şi să existe mai mare siguranţă pentru toţi. Să ne amintim şi de alte surori care, recent, au îndurat violenţe în alte ţări.

Să facem asta adresându-ne în rugăciune Fecioarei Maria, Mamă şi Regină a tuturor sfinţilor.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.