Categorii

Angelus (31.12.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această primă duminică după Crăciun, celebrăm Sfânta Familie din Nazaret, iar Evanghelia ne invită să reflectăm asupra experienţei trăite de Maria, Iosif şi Isus, în timp ce cresc împreună ca familie în iubirea reciprocă şi în încrederea în Dumnezeu. Expresie a acestei creşteri este ritul îndeplinit de Maria şi Iosif cu oferirea fiului Isus lui Dumnezeu. Evanghelia spune: „l-au dus pe prunc la Ierusalim ca să-l ofere Domnului” (Lc 2,22), aşa cum cerea legea mozaică. Părinţii lui Isus merg la templu pentru a atesta că fiul îi aparţine lui Dumnezeu şi că ei sunt păzitorii vieţii sale şi nu proprietarii. Şi asta ne face să reflectăm. Toţi părinţii sunt păzitorii vieţii copiilor, nu proprietari, şi trebuie să-i ajute să crească, să se maturizeze.

Acest gest subliniază că numai Dumnezeu este Stăpânul istoriei individuale şi familiale; totul vine de la El. Fiecare familie este chemată să recunoască acest primat, păzindu-i şi educându-i pe copii să se deschidă lui Dumnezeu care este însuşi izvorul vieţii. Pe aici trece secretul tinereţii interioare, mărturisit în mod paradoxal în Evanghelie de o pereche de bătrâni, Simeon şi Ana. Bătrânul Simeon, îndeosebi, inspirat de Duhul Sfânt spune în această privinţă despre pruncul Isus: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie […] ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi” (v. 34-35).

Aceste cuvinte profetice revelează că Isus a venit pentru a face să cadă imaginile false pe care ni le facem despre Dumnezeu şi chiar despre noi înşine; pentru „a contrazice” siguranţele lumeşti pe care pretindem să ne sprijinim; pentru a ne face „să înviem” la un drum uman şi creştin adevărat, întemeiat pe valorile Evangheliei. Nu există situaţie familială căreia să-i fie închis acest drum nou de renaştere şi de înviere. Şi de fiecare dată când familiile, chiar şi cele rănite şi marcate de fragilităţi, eşecuri şi dificultăţi, se întorc la izvorul experienţei creştine, se deschid drumuri noi şi posibilităţi negândite.

Relatarea evanghelică de astăzi prezintă că Maria şi Iosif, „Când au împlinit totul după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creştea – spune Evanghelia – şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui” (v. 39-40). O mare bucurie a familiei este creşterea copiilor, toţi ştim asta. Ei sunt destinaţi să se dezvolte şi să se fortifice, să dobândească înţelepciune şi să primească harul lui Dumnezeu, exact cum i s-a întâmplat lui Isus. El este cu adevărat unul dintre noi: Fiul lui Dumnezeu se face copil, acceptă să crească, să se fortifice, este plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu este asupra Lui. Maria şi Iosif au bucuria de a vedea toate acestea în fiul lor; şi aceasta este misiunea la care este orientată familia: să creeze condiţiile favorabile pentru creşterea armonioasă şi deplină a copiilor, pentru ca să poată trăi o viaţă bună, demnă de Dumnezeu şi constructivă pentru lume.

Aceasta este urarea pe care o adresez tuturor familiilor astăzi, însoţind-o cu invocaţia către Maria, Regina familiei.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Exprim apropierea mea de fraţii copţi ortodocşi din Egipt, loviţi în urmă cu două zile de două atentate la o biserică şi la un magazin din periferia oraşului Cairo. Domnul să primească sufletele răposaţilor, să-i susţină pe cei răniţi, pe rude şi întreaga comunitate, şi să convertească inimile celor violenţi.

Astăzi adresez un salut special familiilor prezente aici precum şi cele care participă de acasă. Sfânta Familie să vă binecuvânteze şi să vă conducă pe drumul vostru.

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini; îndeosebi, grupurile parohiale, asociaţiile şi pe tineri. Să nu uităm în această zi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru anul care a trecut şi pentru toate bunurile primite. Şi ne va face bine, fiecăruia dintre noi, să luăm un pic de timp pentru a ne gândi câte lucruri bune am primit de la Domnul în acest an şi să-i mulţumim. Şi dacă au fost încercări, dificultăţi, să mulţumim şi pentru că ne-a ajutat să depăşim acele momente. Astăzi este o zi de mulţumire.

Urez tuturor o duminică frumoasă şi un senin sfârşit de an. Vă mulţumesc iarăşi pentru urările voastre şi pentru rugăciunile noastre: şi, vă rog, continuaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.