Categorii

Angelus (29.06.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Părinţilor Bisericii le plăcea să-i compare pe sfinţii apostoli Petru şi Paul cu două coloane, pe care se sprijină construcţia vizibilă a Bisericii. Ambii au pecetluit cu propriul sânge mărturia adusă lui Cristos cu predica şi slujirea adusă comunităţii creştine care se năştea. Această mărturie este scoasă în evidenţă de lecturile biblice din liturgia de astăzi, lecturi care indică motivul pentru care credinţa lor, mărturisită şi vestită, a fost încoronată după aceea cu dovada supremă a martiriului.

Cartea Faptele Apostolilor (cf. 12,1-11) relatează evenimentul închiderii şi apoi al eliberării lui Petru. El a experimentat aversiunea faţă de Evanghelie deja la Ierusalim, unde a fost închis în carceră de regele Irod „voind să-l înfăţişeze poporului” (v. 4). Dar a fost salvat în mod miraculos şi astfel a putut să ducă la sfârşit misiunea sa evanghelizatoare, mai întâi în Ţara Sfântă şi apoi la Roma, punând orice energie a sa în slujba comunităţii creştine.

Şi Paul a experimentat ostilităţi de care a fost eliberat de Domnul. Trimis de Cel Înviat în multe cetăţi la populaţiile păgâne, el a întâlnit rezistenţe puternice atât din partea coreligionarilor săi cât şi din partea autorităţilor civile. Scriind discipolului Timotei, reflectează asupra propriei vieţi şi asupra propriului parcurs misionar, precum şi asupra persecuţiilor îndurate din cauza Evangheliei.

Aceste două „eliberări”, a lui Petru şi a lui Paul, revelează drumul comun al celor doi apostoli, care au fost trimişi de Isus să vestească Evanghelia în locuri dificile şi în anumite cazuri ostile. Ambii, cu evenimentele lor personale şi ecleziale, ne demonstrează şi ne spun nouă, astăzi, că Domnul este mereu alături de noi, merge cu noi, nu ne abandonează niciodată. În special în momentul încercării, Dumnezeu ne întinde mâna, vine în ajutorul nostru şi ne eliberează de ameninţările duşmanilor. Dar să ne amintim că adevăratul nostru duşman este păcatul, şi Cel Rău care ne împinge spre el. Când ne reconciliem cu Dumnezeu, în special în sacramentul Pocăinţei, primind harul iertării, suntem eliberaţi de legăturile răului şi uşuraţi de povara greşelilor noastre. Astfel putem continua parcursul nostru de vestitori şi martori bucuroşi ai Evangheliei, demonstrând că noi cei dintâi am primit milostivire.

Fecioarei Maria, Regina Apostolilor, să-i adresăm rugăciunea noastră, care astăzi este mai ales pentru Biserica ce trăieşte la Roma şi pentru acest oraş, ai cărui patroni sunt Petru şi Paul. Ei să-i dobândească bunăstarea spirituală şi materială. Bunătatea şi harul Domnului să susţină tot poporul roman, pentru ca să trăiască în fraternitate şi înţelegere, făcând să strălucească credinţa creştină, mărturisită cu ardoare neînfricată de sfinţii apostoli Petru şi Paul.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În această dimineaţă, aici în piaţă, am celebrat Euharistia cu cei cinci cardinali pe care i-am creat în Consistoriul de ieri şi am binecuvântat pallium-urile arhiepiscopilor mitropoliţi numiţi în acest ultim an, care provin din diferite ţări. Reînnoiesc salutul meu şi urarea mea pentru ei şi pentru cei care i-au însoţit în acest pelerinaj. Îi încurajez să continue cu bucurie misiunea lor în slujba Evangheliei, în comuniune cu toată Biserica. În aceeaşi celebrare i-am primit cu afect pe membrii delegaţiei venite la Roma în numele patriarhului ecumenic, preaiubitul frate Bartolomeu. Şi această prezenţă este semn al legăturilor fraterne existente între Bisericile noastre.

Adresez un salut cordial vouă tuturor, familii, grupuri parohiale, asociaţii şi fiecare credincios care proveniţi din Italia şi din atâtea părţi ale lumii, în special din Germania, din Anglia, din Bolivia, din Indonezia şi din Qatar. Îi salut pe studenţii din şcolile catolice din Salbris (Franţa), din Osijek (Croaţia) şi din Londra.

Salutul meu se îndreaptă astăzi mai ales spre voi, credincioşi din Roma, în sărbătoarea sfinţilor patroni ai oraşului! Tuturor credincioşilor din Roma multe aplauze! Pentru acest moment „Pro Loco” romană a promovată tradiţionala Înflorită, realizată de diferiţi artişti şi de voluntarii din Serviciul Civil. Mulţumesc pentru această iniţiativă şi pentru frumoasele reprezentaţii florale! Şi doresc să amintesc şi spectacolul pirotehnic care va avea loc în această seară la Piazza del Popolo.

Urez tuturor o sărbătoare frumoasă. Şi vă rog nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.