Categorii

Angelus (27.12.2015)

Angelus-27-12-2015Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Cât de bine cântă copiii aceştia. Foarte bine!

În climatul de bucurie care este propriu Crăciunului, celebrăm în această duminică sărbătoarea Sfintei Familii. Mă gândesc din nou la marea întâlnire de la Philadelphia, din septembrie; la atâtea familii întâlnite în călătoriile apostolice; şi la cele din toată lumea. Aş vrea să le salut pe toate cu afect şi recunoştinţă, în special în acest timp al nostru, în care familia este supusă la neînţelegeri şi dificultăţi de diferite feluri care o slăbesc.

Evanghelia de astăzi invită familiile să perceapă lumina de speranţă care provine din casa de la Nazaret, în care s-a dezvoltat în bucurie copilăria lui Isus, care – spune sfântul Luca – „creştea în înţelepciune, statură şi har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor” (2,52). Nucleul familial al lui Isus, Maria şi Iosif este pentru fiecare credincios, şi în special pentru familii, o şcoală autentică a Evangheliei. Aici admirăm împlinirea planului divin de a face din familie o comunitate specială de viaţă şi de iubire. Aici învăţăm că fiecare nucleu familial este chemat să fie „biserică familială”, pentru a face să strălucească virtuţile evanghelice şi a deveni ferment de bine în societate. Trăsăturile tipice ale Sfintei Familii sunt: reculegerea şi rugăciunea, înţelegerea reciprocă şi respectul, spiritul de jertfă, munca şi solidaritatea.

Din exemplul şi din mărturia Sfintei Familii, fiecare familie poate să scoată indicaţii preţioase pentru stilul şi alegerile de viaţă şi poate să ia forţă şi înţelepciune pentru drumul de fiecare zi. Sfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif învaţă să se primească copiii ca dar al lui Dumnezeu, să fie născuţi şi educaţi cooperând în mod minunat la opera Creatorului şi dăruind lumii, în fiecare copil, un nou zâmbet. În familia unită copiii duc la maturizare existenţa lor, trăind experienţa semnificativă şi eficace a iubirii gratuite, a duioşiei, a respectului reciproc, a înţelegeri reciproce, a iertării şi a bucuriei.

Aş vrea să mă opresc mai ales asupra bucuriei. Adevărata bucurie care se experimentează în familie nu este ceva întâmplător şi neaşteptat. Este o bucurie rod al armoniei profunde dintre persoane, care face să se guste frumuseţea faptului de a fi împreună, de a se susţine reciproc pe drumul vieţii. Dar la baza bucuriei este mereu prezenţa lui Dumnezeu, iubirea sa primitoare, milostivă şi răbdătoare faţă de toţi. Dacă nu se deschide poarta familiei la prezenţa lui Dumnezeu şi a iubirii sale, familia pierde armonia, prevalează individualismele şi se stinge bucuria. În schimb familia care trăieşte bucuria, bucuria vieţii, bucuria credinţei, o comunică în mod spontan, este sare a pământului şi lumină a lumii, este plămadă pentru toată societatea.

Isus, Maria şi Iosif să binecuvânteze şi să ocrotească toate familiile din lume, pentru ca în ele să domnească seninătatea şi bucuria, dreptatea şi pacea, pe care Cristos născându-se le-a adus ca dar omenirii.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Gândul meu se îndreaptă în acest moment la numeroşii migranţi cubanezi care se află în dificultate în America Centrală, dintre care mulţi sunt victime ale traficului de fiinţe umane. Invit ţările din regiune să reînnoiască generos toate eforturile necesare pentru a găsi o soluţionare urgentă la această dramă umanitară.

Un salut călduros se îndreaptă astăzi spre familiile prezente în piaţă, spre voi toţi! Mulţumesc pentru mărturia voastră. Domnul să vă însoţească cu harul său şi să vă susţină în drumul vostru zilnic.

Vă salut pe voi toţi, pelerini veniţi din toate părţile lumii. Îndeosebi pe copiii din dieceza de Bergamo care au primit Mirul. Şi mulţumesc şi tuturor tinerilor şi copiilor care au cântat aşa de bine şi vor continua să facă asta… Un cântec de Crăciun în cinstea familiilor.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă mulţumesc iarăşi pentru urările voastre şi pentru rugăciunile voastre şi vă rog să continuaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.