Categorii

Angelus (26.12.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După ce am celebrat naşterea lui Isus, astăzi celebrăm naşterea pentru cer a sfântului Ştefan, primul martir. Chiar dacă la prima vedere ar putea să pară că între cele două evenimente nu există o legătură, în realitate ea există şi este o legătură foarte puternică.

Ieri, în liturgia Crăciunului, am auzit proclamându-se: „Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi” (In 1,14). Sfântul Ştefan i-a pus în criză pe conducătorii poporului său, pentru că, „plin de credinţă şi de Duh Sfânt” (Fap 6,5), credea cu fermitatea şi mărturisea noua prezenţă a lui Dumnezeu între oameni; ştia că adevăratul templu al lui Dumnezeu este de acum Isus, Cuvânt veşnic venit să locuiască în mijlocul nostru, devenit în toate ca şi noi, în afară de păcat. Însă Ştefan este acuzat că predică distrugerea templului din Ierusalim. Acuza pe care o adresează împotriva lui este că a afirmat că „acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise” (Fap 6,14).

De fapt, mesajul lui Isus este incomod şi ne incomodează, pentru că sfidează puterea religioasă lumească şi provoacă conştiinţele. După venirea sa, este necesar să ne convertim, să schimbăm mentalitatea, să renunţăm să gândim ca înainte, să ne schimbăm, să ne convertim. Ştefan a rămas ancorat în mesajul lui Isus până la moarte. Ultimele sale rugăciuni: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu” şi „Doamne, nu le socoti păcatul acesta” (Fap 7,59-60), aceste două rugăciuni sunt ecou fidel al celor rostite de Isus pe cruce: „Tată, în mâinile tale încredinţez duhul meu” (Lc 23,46) şi „Tată, iartă-i pentru că nu ştiu ce fac” (v. 34). Acele cuvinte ale lui Ştefan au fost posibile numai pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ şi a murit şi a înviat pentru noi; înainte de aceste evenimente erau expresii omeneşte inimaginabile.

Ştefan îl imploră pe Isus să primească sufletul său. De fapt, Cristos înviat este Domnul şi este unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, nu numai în ora morţii noastre, ci şi în fiecare clipă a vieţii: fără El nu putem face nimic (cf. In 15,5). De aceea şi noi, în faţa Pruncului Isus din iesle, putem să-l rugăm aşa: „Doamne Isuse, îţi încredinţăm sufletul nostru, primeşte-l”, pentru ca existenţa noastră să fie într-adevăr o viaţă bună conform Evangheliei.

Isus este mijlocitorul nostru şi ne reconciliază nu numai cu Tatăl, ci şi între noi. El este izvorul iubirii, care ne deschide la comuniunea cu fraţii, să ne iubim între noi, înlăturând orice conflict şi resentiment. Ştim că resentimentele sunt ceva urât, fac atâta rău şi ne fac atâta rău! Şi Isus înlătură toate acestea şi face în aşa fel încât noi să ne iubim. Aceasta este minunea lui Isus. Să-i cerem lui Isus, născut pentru noi, să ne ajute să asumăm această dublă atitudine de încredere în Tatăl şi de iubire faţă de aproapele; este o atitudine care transformă viaţa şi o face mai frumoasă, mai rodnică.

Mariei, Mama Răscumpărătorului şi Regina martirilor, să înălţăm cu încredere rugăciunea noastră, pentru ca să ne ajute să-l primim pe Isus ca Domn al vieţii noastre şi să devenim martorii săi curajoşi, gata să plătim personal preţul fidelităţii faţă de Evanghelie.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În climatul de bucurie creştină care provine din Naşterea lui Isus, vă salut şi vă mulţumesc pentru prezenţa voastră.

Vouă tuturor, veniţi din Italia şi din diferite naţiuni, reînnoiesc urarea de pace şi de seninătate: acesta sunt, pentru voi şi pentru cei din familiile voastre, zile în care să gustaţi frumuseţea de a fi împreună simţind că Isus este în mijlocul nostru.

Un salut deosebit credincioşilor din Pelerinajul naţional ucrainean: vă binecuvântez pe voi toţi şi ţara voastră.

În aceste săptămâni am primit atâtea mesaje de felicitare. Nefiindu-mi posibil să răspund la fiecare, exprim astăzi tuturor mulţumirea mea vie, în special pentru darul rugăciunii. Mulţumesc din inimă! Domnul să vă recompenseze cu generozitatea sa!

Sărbătoare frumoasă! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.