Categorii

Angelus (24.12.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această duminică ce precede imediat Crăciunul, ascultăm Evanghelia Bunei Vestiri (cf. Lc 1,26-38).

În acest text evanghelic putem observa un contrast între promisiunile îngerului şi răspunsul Mariei. Acest contrast se manifestă în dimensiunea şi în conţinutul expresiilor celor doi protagonişti. Îngerul îi spune Mariei: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit” (v. 30-33). Este o lungă revelaţie, care deschide perspective nemaiauzite. Pruncul care se va naşte din această umilă tânără din Nazaret va fi numit Fiul Celui Preaînalt: nu este posibil să se conceapă o demnitate mai înaltă decât aceasta. Şi după întrebarea Mariei, cu care ea cere explicaţii, revelaţia îngerului devine şi mai detaliată şi surprinzătoare.

În schimb, răspunsul Mariei este o frază scurtă, care nu vorbeşte despre bucurie, nu vorbeşte despre privilegiu, ci numai despre disponibilitate şi despre slujire: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (v. 38). Şi conţinutul este diferit. Maria nu se exaltă în faţa perspectivei de a deveni chiar mama lui Mesia, ci rămâne modestă şi exprimă propria adeziune la proiectul Domnului. Maria nu se laudă. Este umilă, modestă. Rămâne ca întotdeauna.

Acest contrast este semnificativ. Ne face să înţelegem că Maria este cu adevărat umilă şi nu încearcă să se arate. Recunoaşte că este mică în faţa lui Dumnezeu şi este mulţumită să fie aşa. În acelaşi timp, este conştientă că de răspunsul său depinde realizarea proiectului lui Dumnezeu, că deci ea este chemată să adere la el cu toată fiinţa sa.

În această circumstanţă, Maria se prezintă cu o atitudine care corespunde perfect cu aceea a Fiului lui Dumnezeu când vine în lume: El vrea să devină Slujitorul Domnului, să fie în slujba omenirii pentru a îndeplini proiectul Tatălui. Maria spune: „Iată slujitoarea Domnului”; iar Fiul lui Dumnezeu, intrând în lume, spune: „Iată, eu vin […] ca să fac voinţa ta, Dumnezeule” (Evr 10,7.9). Atitudinea Mariei oglindeşte pe deplin această declaraţie a Fiului lui Dumnezeu, care devine şi fiu al Mariei. Astfel, Sfânta Fecioară Maria se revelează colaboratoare perfectă a proiectului lui Dumnezeu şi se revelează şi discipolă a Fiului său, iar în Magnificat va putea proclama că „Dumnezeu i-a înălţat pe cei smeriţi” (Lc 1,52), deoarece cu acest răspuns al său umil şi generos a obţinut o bucurie preaînaltă şi chiar o glorie preaînaltă.

În timp ce o admirăm pe Mama noastră pentru acest răspuns al său la chemarea şi la misiunea lui Dumnezeu, să-i cerem ei să ajute pe fiecare dintre noi să primim proiectul lui Dumnezeu în viaţa noastră, cu umilinţă sinceră şi generozitate curajoasă.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În aşteptarea în rugăciune a naşterii lui Isus, Principele păcii, să invocăm darul păcii pentru toată lumea, în special pentru populaţiile care suferă mai mult din cauza conflictelor aflate în desfăşurare. Reînnoiesc îndeosebi apelul meu pentru ca, acum cu ocazia Sfântului Crăciun, persoanele sechestrate – preoţi, călugări şi călugăriţe şi credincioşi laici – să fie eliberate şi să se poată întoarce la casele lor. Să ne rugăm pentru ele.

Doresc să asigur rugăciunea mea şi pentru populaţia din insula Mindanao, în Filipine, lovită de o furtună care a provocat numeroase victime şi distrugeri. Dumnezeu cel milostiv să primească sufletele răposaţilor şi să-i întărească pe cei care suferă datorită acestei calamităţi. Să ne rugăm pentru aceşti oameni.

Vă salut cu afect pe voi toţi, credincioşi romani şi pelerini veniţi din diferite ţări, familii, grupuri parohiale, asociaţii.

În aceste ore care ne despart de Crăciun, vă îndemn: găsiţi câteva momente pentru a vă opri în tăcere şi în rugăciune în faţa ieslei, pentru a adora în inimă misterul adevăratei Naşteri, aceea a lui Isus, care se apropie de noi cu iubire, umilinţă şi duioşie.

Şi, în acele momente, amintiţi-vă să vă rugaţi şi pentru mine. Mulţumesc! Duminică frumoasă şi poftă bună! La revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.