Categorii

Angelus (23.10.2016)

angelus-23102016Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

A doua lectură de la liturgia de astăzi ne prezintă îndemnul sfântului Paul adresat lui Timotei, colaborator şi fiu preaiubit al său, în care evocă propria existenţă de apostol consacrat total misiunii (cf. 2Tim 4,6-8.16-18). Văzând de acum apropiat sfârşitul drumului său pământesc, îl descrie cu referinţă la trei perioade: prezentul, trecutul, viitorul.

Prezentul îl interpretează cu metafora jertfei: „eu sunt deja oferit ca jertfă” (v. 6). Cât priveşte trecutul, Paul indică viaţa sa petrecută cu imaginile „luptei bune” şi a „alergării” unui om care a fost coerent cu propriile angajamente şi cu propriile responsabilităţi (cf. v. 7); prin urmare, pentru viitor se încrede în recunoaşterea din partea lui Dumnezeu, care este „judecătorul cel drept” (v. 8). Însă misiunea lui Paul a fost eficace, dreaptă şi fidelă numai graţie apropierii şi forţei Domnului, care a făcut din el un vestitor al Evangheliei la toate popoarele. Iată expresia sa: „Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine şi s-o audă toate popoarele” (v. 17).

În această relatare autobiografică a sfântului Paul se oglindeşte Biserica, în special astăzi, Ziua Misionară Mondială, a cărei temă este „Biserica misionară, martoră a milostivirii”. În Paul comunitatea creştină îşi are modelul său, în convingerea că prezenţa Domnului face eficace munca apostolică şi opera de evanghelizare. Experienţa apostolului neamurilor ne aminteşte că trebuie să ne angajăm în activităţile pastorale şi misionare, pe de o parte, ca şi cum rezultatul ar depinde de eforturile noastre, cu spiritul de sacrificiu al atletului care nu se opreşte nici măcar în faţa înfrângerilor; însă pe de altă parte, ştiind că adevăratul succes al misiunii noastre este dar al harului: Duhul Sfânt e cel care face eficace misiune Bisericii în lume.

Astăzi este timp de misiune şi este timp de curaj! Curaj de a întări paşii şovăielnici, de a relua gustul de dedicare pentru Evanghelie, de a redobândi încredere în forţa pe care misiunea o poartă cu sine. Este timp de curaj, chiar dacă a avea curaj nu înseamnă a avea garanţie de succes. Ne este cerut curajul pentru a lupta, nu în mod necesar pentru a învinge; pentru a vesti, nu în mod necesar pentru a converti. Ne este cerut curajul pentru a fi alternativi lumii, însă fără a deveni vreodată polemici sau agresivi. Ne este cerut curajul pentru a ne deschide tuturor, fără a diminua vreodată fermitatea şi unicitatea lui Cristos, unic Mântuitor al tuturor. Ne este cerut curaj pentru a rezista în faţa necredinţei, fără a deveni aroganţi. Ne este cerut şi curajul vameşului din Evanghelia de astăzi, care cu umilinţă nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, ci îşi bătea pieptul spunând: „Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!”. Astăzi este timp de curaj! Astăzi este nevoie de curaj!

Fecioara Maria, model al Bisericii „în ieşire” şi docilă faţă de Duhul Sfânt, să ne ajute să fim cu toţii, în virtutea Botezului nostru, discipoli misionari pentru a duce mesajul mântuirii la întreaga familie umană.

_______________

După Angelus

În aceste ore dramatice, sunt aproape de întreaga populaţie din Irak, îndeosebi de cea din oraşul Mosul. Sufletele noastre sunt zdruncinate de actele feroce de violenţă care de prea mult timp se comit împotriva cetăţenilor nevinovaţi, fie musulmani, fie creştini, fie aparţinători la alte etnii şi religii. Am fost îndurerat auzind ştirile despre uciderea cu sânge rece a numeroşi fii din acea iubită ţară, între care şi atâţia copii. Această cruzime ne face să plângem, lăsându-ne fără cuvinte. Cuvântul de solidaritate este însoţit de asigurarea amintirii mele în rugăciune pentru ca Irakul, deşi lovit dur, să fie puternic şi trainic în speranţa de a putea merge spre un viitor de siguranţă, de reconciliere şi de pace. Pentru aceasta vă cer vouă tuturor să vă uniţi cu rugăciunea mea, în tăcere.

[tăcere, apoi recitarea Bucură-te Marie]

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut cu afect pe voi toţi, pelerini care provin din Italia şi din diferite ţări, începând de la polonezi, care amintesc aici la Roma şi în patria lor a 1050-a aniversare a prezenţei creştinismului în Polonia.

Primesc cu bucurie pe participanţii la Jubileul Coralelor din Italia, pe alergătorii care provin din Assisi reprezentând Pro Loco Italiane şi pe tinerii din confraternităţile din diecezele din Italia.

Apoi sunt prezente grupuri de credincioşi din atâtea parohii italiene: nu-mi este cu putinţă să salut pe fiecare, dar le încurajez să continue cu bucurie drumul lor de credinţă. Un gând special îl îndrept spre comunitatea peruviană din Roma, adunată aici cu imaginea sacră a lui Señor de los Milagros.

Mulţumesc tuturor şi vă salut cu afect. Duminică frumoasă! Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.