Categorii

Angelus (21.7.2019)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

În textul din această duminică, evanghelistul Luca relatează vizita lui Isus la casa Martei şi Mariei, surorile lui Lazăr (cf. Lc 10,38-42). Ele îl primesc şi Maria se aşează la picioarele lui ca să-l asculte; lasă ceea ce făcea pentru a fi aproape de Isus: nu vrea să piardă niciunul din cuvintele sale. Totul trebuie pus deoparte pentru că, atunci când El vine să ne viziteze în viaţa noastră, prezenţa sa şi cuvântul său vin înainte de orice alt lucru. Domnul ne surprinde mereu: când stăm să-l ascultăm cu adevărat, norii se risipesc, îndoielile cedau locul adevărului, fricile cedau locul seninătăţii şi diferitele situaţii ale vieţii îşi află situarea corectă. Domnul întotdeauna, când vine, aranjează lucrurile, şi pentru noi.

În această scenă a Mariei din Betania la picioarele lui Isus, sfântul Luca arată atitudinea de rugăciune a credinciosului, care ştie să stea în prezenţa Învăţătorului pentru a-l asculta şi a se pune în sintonie cu El. Este vorba de a face o oprire în timpul zilei, de a ne reculege în tăcere, câteva minute, pentru a-i face spaţiu Domnului care „trece” şi a găsi curajul de a rămâne un pic „deoparte” cu El, pentru a ne întoarce după aceea, cu seninătate şi eficacitate, la lucrurile de toate zilele. Lăudând comportamentul Mariei, care „a ales partea cea mai bună” (v. 42), Isus pare să repete fiecăruia dintre noi: „Nu te lăsa doborât de lucrurile care trebuie făcute, ci ascultă înainte de toate glasul Domnului, pentru a desfăşura bine îndatoririle pe care viaţa ţi le încredinţează”.

Este apoi cealaltă soră, Marta. Sfântul Luca spune că ea l-a găzduit pe Isus (cf. v. 38). Probabil că Marta era cea mai mare dintre cele două surori, nu ştim, dar cu siguranţă această femeie avea carisma ospitalităţii. De fapt, în timp ce Maria stă şi-l ascultă pe Isus, ea este complet copleşită de multele treburi. De aceea Isus îi spune: „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijorezi şi te frămânţi” (v. 41). Cu aceste cuvinte El nu vrea desigur să condamne atitudinea slujirii, ci mai degrabă frământarea cu care uneori se trăieşte aceasta. Şi noi împărtăşim preocuparea sfintei Marta şi, după exemplu său, ne propunem să facem în aşa fel încât, în familiile noastre şi în comunităţile noastre, să se trăiască sentimentul primirii, al fraternităţii, pentru ca fiecare să se poată simţi „acasă”, în special cei mici şi cei săraci atunci când bat la uşă.

Aşadar, Evanghelia de astăzi ne aminteşte că înţelepciunea inimii se află tocmai în faptul de a şti să conjugăm aceste două elemente: contemplaţia şi acţiunea. Marta şi Maria ne indică drumul. Dacă vrem să gustăm viaţa cu bucurie, trebuie să asociem aceste două atitudini: pe de o parte, faptul de „a sta la picioarele” lui Isus pentru a-l asculta în timp ce ne dezvăluie secretul fiecărui lucru; pe de altă parte, să fim atenţi şi prompţi în ospitalitate, când El trece şi bate la uşa noastră, cu faţa prietenului care are nevoie de un moment de refacere şi de fraternitate. Este nevoie de această ospitalitate.

Maria Preasfântă, Mama Bisericii, să ne dăruiască harul de a-l iubi şi a-l sluji pe Dumnezeu şi pe fraţi cu mâinile Martei şi inima Mariei, pentru ca rămânând mereu în ascultarea lui Cristos să putem fi artizani ai păcii şi ai speranţei. Şi acest lucru este interesant: cu aceste două atitudini vom fi artizani ai păcii şi ai speranţei.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În urmă cu cincizeci de ani ca ieri omul a pus piciorul pe Lună, realizând un vis extraordinar. Fie ca amintirea acelui mare pas pentru omenire să aprindă dorinţa de a înainta împreună spre ţinte şi mai mari: mai multă demnitate pentru cei slabi, mai multă dreptate între popoare, mai mult viitor pentru casa noastră comună.

Adresez acum un salut cordial vouă tuturor, romani şi pelerini! Îndeosebi salut novicele de la Fiicele Mariei Ajutătoare care provin din diferite ţări. Vă salut în mod special şi sper că unele dintre voi vor merge în Patagonia: este nevoie de a lucra acolo! Salut studenţii de la colegiul Cristo Rey di Asunción (Paraguay), pe seminariştii şi formatorii de la Opera Don Guanella din Iaşi (România), pe tinerii din Chiry-Ourscamp (Franţa) şi pe credincioşii din Cantù.

Urez tuturor o duminică frumoasă şi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.