Categorii

Angelus (14.01.2018)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Ca în sărbătoarea Epifaniei şi în cea a Botezului lui Isus, şi pagina din Evanghelia de astăzi (cf. In 1,35-42) propune tema manifestării Domnului. De data aceasta Ioan Botezătorul este cel care-l indică discipolilor săi ca „Mielul lui Dumnezeu” (v. 36), invitându-i astfel să-l urmeze pe El. Şi aşa este pentru noi: Cel pe care l-am contemplat în misterul Crăciunului, acum suntem chemaţi să-l urmăm în viaţa zilnică. Aşadar, Evanghelia de astăzi ne introduce perfect în timpul liturgic de peste an, un timp care foloseşte la însufleţirea şi verificarea drumului nostru de credinţă în viaţa obişnuită, într-o dinamică ce se mişcă între epifanie şi urmare, între manifestare şi vocaţie.

Relatarea din Evanghelie arată caracteristicile esenţiale ale itinerarului de credinţă. Există un itinerar de credinţă, şi acesta este itinerarul discipolilor din toate timpurile, şi al nostru, pornind de la întrebarea pe care Isus o adresează celor doi care, stimulaţi de Ioan Botezătorul, încep să-l urmeze: „Ce căutaţi?” (v. 38). Este aceeaşi întrebare pe care, în dimineaţa de Paşte, Cel Înviat o va adresa Mariei Magdalena: „Femeie, pe cine cauţi?” (In 20,15). Fiecare dintre noi, ca fiinţă umană, este în căutare: căutare de fericire, căutare de iubire, de viaţă bună şi deplină. Dumnezeul Tatăl ne-a dat toate acestea în Fiul său Isus.

În această căutare este fundamental rolul unui adevărat martor, al unei persoane care cea dintâi a parcurs drumul şi l-a întâlnit pe Domnul. În Evanghelie, Ioan Botezătorul este acest martor. Pentru aceasta poate să-i orienteze pe discipoli spre Isus, care îi implică într-o nouă experienţă spunând: „Veniţi şi vedeţi” (v. 39). Şi acei doi nu vor mai putea uita frumuseţea acelei întâlniri, până acolo încât evanghelistul notează şi ora: „Era la ceasul al zecelea” (ibid.). Numai o întâlnire personală cu Isus generează un drum de credinţă şi de ucenicie. Am putea să avem atâtea experienţe, să realizăm multe lucruri, să stabilim raporturi cu atâtea persoane, dar numai întâlnirea cu Isus, în acea oră pe care Dumnezeu o cunoaşte, poate să dea sens deplin vieţii noastre şi să facă rodnice proiectele noastre şi iniţiativele noastre.

Nu este suficient să ne construim o imagine despre Dumnezeu bazată pe ceea ce auzim; trebuie să mergem în căutarea Învăţătorului divin şi să mergem acolo unde locuieşte El. Întrebarea celor doi discipoli adresată lui Isus: „Unde locuieşti?” (v. 38), are un sens spiritual puternic: exprimă dorinţa de a şti unde locuieşte Învăţătorul, pentru a putea rămâne cu El. Viaţa de credinţă constă în dorinţa de a rămâne cu Domnul, aşadar într-o căutare continuă a locului unde locuieşte El. Asta înseamnă că suntem chemaţi să depăşim o religiozitate obişnuită şi nederanjată, reînviind întâlnirea cu Isus în rugăciune, în meditarea Cuvântului lui Dumnezeu şi în frecvenţa la sacramente, pentru a rămâne cu El şi a aduce rod graţie Lui, ajutorului său, harului său.

A-l căuta pe Isus, a-l întâlni pe Isus, a-l urma pe Isus: acesta este drumul. A-l căuta pe Isus, a-l întâlni pe Isus, a-l urma pe Isus.

Fecioara Maria să ne susţină în această propunere de a-l urma pe Isus, de a merge şi a rămâne acolo unde locuieşte El, pentru a asculta Cuvântul său de viaţă, pentru a adera la El care ia asupra sa păcatul lumii, pentru a regăsi în El speranţă şi elan spiritual.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Astăzi este Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului. Înainte de amiază am celebrat Liturghia cu un mare grup de migranţi şi refugiaţi care locuiesc în dieceza de Roma. În mesajul meu pentru această zi am subliniat că migraţiile sunt astăzi un semn al timpurilor. „Fiecare străin care bate la uşa noastră este o ocazie de întâlnire cu Isus Cristos, care se identifică cu străinul primit sau refuzat din orice epocă (cf. Mt 25,35.43). […] În această privinţă, doresc să reafirm că răspunsul nostru comun s-ar putea articula în jurul a patru verbe: a primi, a proteja, a promova şi a integra”. De acum înainte, din motive pastorale, Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului va fi celebrată în a doua duminică din septembrie. Următoarea, adică a o sută cincizecea, va fi celebrată duminică 8 septembrie 2019.

Mâine voi merge în Chile şi Peru. Vă cer să mă însoţiţi cu rugăciunea în această călătorie apostolică.

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini: familiile, grupurile parohiale, asociaţiile.

Un salut special adresez comunităţii latinoamericane „Santa Lucia” din Roma, care celebrează 25 de ani de la întemeiere. En este felíz aniversario, le pido al Señor que los colme de bendiciones para que puedan seguir dando testimonio de su fe en medio de las dificultades, alegrías, sacrificios y esperanzas de su experiencia migratoria. Gracias [În această aniversare fericită, îi cer Domnul să vă umple de binecuvântări pentru ca să puteţi continua să daţi mărturie despre credinţa voastră în mijlocul dificultăţilor, bucuriilor, jertfelor şi speranţelor din experienţa voastră migratoare. Mulţumesc].

Şi urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.