Categorii

Angelus (12.1.2020)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Încă o dată am avut bucuria de a boteza câţiva copii, în sărbătoarea de astăzi a Botezului Domnului. Astăzi erau treizeci şi doi. Să ne rugăm pentru ei şi pentru familiile lor.

Liturgia din acest an ne propune evenimentul botezului lui Isus după relatarea din Evanghelia lui Matei (cf. 3,13-17). Evanghelistul descrie dialogul dintre Isus, care cere botezul, şi Ioan Botezătorul, care vrea să refuze şi afirmă: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” (v. 14). Această decizie a lui Isus îl surprinde pe Ioan Botezătorul: de fapt, Mesia nu are nevoie să fie purificat; în schimb El este cel care purifică. Însă Dumnezeu este Cel Sfânt, căile sale nu sunt căile noastre, şi Isus este Calea lui Dumnezeu, o cale imprevizibilă. Să ne amintim că Dumnezeu este Dumnezeul surprizelor.

Ioan declarase că între el şi Isus exista o distanță abisală, de neumplut. „Nu sunt în stare să-i duc încălțămintea” (Mt 3,11), a spus el. Însă Fiul lui Dumnezeu a venit tocmai pentru a umple această distanță dintre om şi Dumnezeu. Dacă Isus este în întregime de partea lui Dumnezeu, este în întregime şi de partea omului şi reunește ceea ce era despărțit. Pentru aceasta El îi răspunde lui Ioan: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” (v. 15). Mesia cere să fie botezat, pentru ca să se împlinească toată dreptatea, să se realizeze planul Tatălui care trece pe calea ascultării filiale şi a solidarității cu omul fragil şi păcătos. Este calea umilinței şi a apropierii depline a lui Dumnezeu de fiii săi.

Şi profetul Isaia anunță dreptatea Slujitorului lui Dumnezeu, care realizează misiunea sa în lume cu un stil contrar spiritului lumesc: „Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe ulițe vocea sa. Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge” (42,2-3). Este atitudinea blândeții – asta ne învaţă Isus cu umilinţa sa, blândețea –, atitudinea simplității, respectului, moderaţiei şi ascunderii, cerută şi astăzi de la discipolii Domnului. Câți – este trist să spunem asta – câți discipoli ai Domnului se împăunează că sunt discipoli ai Domnului. Nu este un discipol bun cel care se împăunează. Discipolul bun este cel umil, blând, cel care face binele fără să se facă văzut. În acțiunea misionară, comunitatea creştină este chemată să meargă în întâmpinarea celorlalți propunând mereu şi nu impunând, dând mărturie, împărtășind viaţa concretă a oamenilor.

Imediat după ce a fost botezat Isus în râul Iordan, s-au deschis cerurile şi a coborât asupra Lui Duhul Sfânt ca un porumbel, în timp ce de sus a răsunat un glas care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!” (Mt 3,17). În sărbătoarea Botezului lui Isus redescoperim Botezul nostru. Aşa cum Isus este Fiul iubit al Tatălui, şi noi renăscuți din apă şi din Duhul Sfânt ştim că suntem fii iubiți – Tatăl ne iubește pe toţi! –, obiect al complăcerii lui Dumnezeu, fraţi ai atâtor alți fraţi, învestiți cu o mare misiune pentru a mărturisi şi a vesti tuturor oamenilor iubirea nemărginită a Tatălui.

Această sărbătoare a Botezului lui Isus ne face să ne amintim de Botezul nostru. Şi noi ne-am renăscut la Botez. La Botez a venit Duhul Sfânt pentru a rămâne în noi. Pentru aceasta este important să știu care este data Botezului meu. Noi ştim care este data nașterii noastre, dar nu ştim mereu care este data Botezului nostru. Cu siguranță vreunul dintre nu ştie asta… O temă de făcut acasă. Când vă veți întoarce întrebați: când am fost botezată? Când am fost botezat? Şi sărbătoriți în inimă data Botezului în fiecare an. Faceţi asta. Este şi o datorie de dreptate faţă de Domnul care a fost atât de bun cu noi.

Maria Preasfântă să ne ajute să înţelegem tot mai mult darul Botezului şi să-l trăim cu coerență în situațiile de fiecare zi.

_______________

După Angelus

Vă adresez vouă tuturor, dragi romani şi pelerini, salutul meu cordial: familiilor, grupurilor parohiale, asociațiilor şi fiecărui credincios.

Salut tinerii din Mișcarea Focolarinilor care provin din Columbia, Brazilia, Paraguay şi Coreea, veniţi la Roma pentru un curs de formare la o sută de ani de la nașterea slujitoarei lui Dumnezeu Chiara Lubich.

Salut credincioşii din Otranto şi corul „Alma Gaudia” din Manduria.

Vă urez tuturor o duminică frumoasă. Şi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.