Categorii

Angelus (12.02.2017)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Liturgia de astăzi ne prezintă o altă pagină din Predica de pe munte, pe care o găsim în Evanghelia lui Matei (cf. 5,17-37). În acest text, Isus vrea să-i ajute pe ascultătorii săi să facă o recitire a legii mozaice. Ceea ce a fost spus în vechea alianţă era adevărat, dar nu era totul: Isus a venit pentru a da împlinire şi pentru a promulga în mod definitiv legea lui Dumnezeu, până la ultima virgulă (cf. v. 18). El îi manifestă finalităţile originare şi îi împlineşte aspectele autentice şi face toate acestea prin predica sa şi mai mult încă prin oferirea de sine pe cruce. Astfel Isus învaţă cu să facem pe deplin voinţa lui Dumnezeu şi foloseşte acest cuvânt: cu o „dreptate superioară” faţă de cea a cărturarilor şi fariseilor (cf. v. 20). O dreptate însufleţită de iubire, de caritate, de milostivire, şi de aceea capabilă să realizeze substanţa poruncilor, evitând riscul formalismului. Formalismul: asta pot, asta nu pot; până aici pot, până aici nu pot… Nu: mai mult, mai mult.

În mod deosebit, în Evanghelia de astăzi Isus examinează trei aspecte, trei porunci: uciderea, adulterul şi jurământul.

Cu privire la porunca „să nu ucizi”, El afirmă că este încălcată nu numai de uciderea efectivă, ci şi de acele comportamente care ofensează demnitatea persoanei umane, inclusiv cuvintele injurioase (cf. v. 22). Desigur, aceste cuvinte injurioase nu au aceeaşi gravitate şi vinovăţie ca uciderea, dar se situează pe aceeaşi linie, pentru că sunt premisele ei şi revelează aceeaşi răutate. Isus ne invită să nu stabilim o ierarhie a ofenselor, ci să le considerăm pe toate dăunătoare, deoarece sunt determinate de intenţia de a face rău aproapelui. Şi Isus dă exemplul. A insulta: noi suntem obişnuiţi să insultăm, este ca şi cum am spune „bună ziua”. Şi asta este pe aceeaşi linie a uciderii. Cine-l insultă pe fratele, îl ucide în propria inimă pe frate. Vă rog, să nu insultăm! Nu câştigăm nimic…

O altă împlinire este adusă legii matrimoniale. Adulterul era considerat o încălcare a dreptului de proprietate a bărbatului asupra femeii. Isus în schimb merge la rădăcina răului. Aşa cum se ajunge la ucidere prin injurii, ofense şi insulte, tot aşa se ajunge la adulter prin intenţiile de posesie faţă de o femeie diferită de propria soţie. Adulterul, ca şi furtul, corupţia şi toate celelalte păcate, sunt concepute mai întâi în interiorul nostru şi, odată făcută în inimă alegerea greşită, se realizează în comportamentul concret. Şi Isus spune: cine priveşte o femeie care nu este femeia sa cu intenţie de posesie este un adulterin în inima sa, a început drumul spre adulter. Să ne gândim un pic asupra acestui lucru: asupra gândurilor rele care vin în această linie.

Apoi, Isus le spune discipolilor săi să nu jure, deoarece jurământul este semn al nesiguranţei şi al duplicităţii cu care se desfăşoară relaţiile umane. Se instrumentalizează autoritatea lui Dumnezeu pentru a da garanţie evenimentelor noastre umane. Mai degrabă suntem chemaţi să instaurăm între noi, în familiile noastre şi în comunităţile noastre un climat de limpezime şi de încredere reciprocă, aşa încât să putem fi consideraţi sinceri fără a recurge la intervenţii superioare pentru a fi crezuţi. Neîncrederea şi suspiciunea reciprocă ameninţă mereu seninătatea!

Fecioara Maria, femeia ascultării docile şi a supunerii bucuroase, să ne ajute să ne apropiem tot mai mult de Evanghelie, pentru a fi creştini nu „de faţadă”, ci de substanţă! Şi acest lucru este posibil cu harul Duhului Sfânt, care ne permite să facem totul cu iubire, şi astfel să facem pe deplin voinţa lui Dumnezeu.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Vă salut pe voi toţi pelerini prezenţi, familiile, grupurile parohiale, asociaţiile.

În mod deosebit, îi salut pe elevii de la Institutul „Carolina Coronado” din Almendralejo şi pe credincioşii din Tarragona, din Spania; precum şi grupurile din Caltanissetta, Valgoglio, Ancona, Pesaro, Torino şi Pisa, şi comunitatea neocatecumenală „Sfântul Francisc de Paola” din Torino.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Şi să nu uităm: a nu insulta; a nu privi cu ochi răi, cu ochi de posesie femeia aproapelui; a nu jura. Trei lucruri pe care le spune Isus. Este atât de uşor! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.