Categorii

Angelus (1.12.2019)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi, prima duminică din Advent, începe un nou an liturgic. În aceste patru săptămâni de Advent, liturgia ne conduce să celebră Nașterea lui Isus, în timp ce ne aminteşte că El vine în fiecare zi în viaţa noastră şi se va întoarce glorios la sfârşitul timpurilor. Această certitudine ne induce să privim cu încredere la viitor, aşa cum ne invită să facem profetul Isaia, care cu glasul său inspirat însoţeşte tot drumul Adventului.

În prima lectură de astăzi, Isaia profețește că „în zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi stabilit pe vârful munților şi va fi mai înalt decât colinele şi se vor îndrepta spre el toate neamurile” (2,2). Templul Domnului la Ierusalim este prezentat ca punctul de convergență şi de întâlnire a tuturor popoarelor. După Întruparea Fiului lui Dumnezeu, însuși Isus s-a revelat ca adevăratul templu. De aceea, viziunea minunată a lui Isaia este o promisiune divină şi ne determină să asumăm o atitudine de pelerinaj, de drum spre Cristos, sens şi scop la întregii istorii. Celor cărora le este foame şi sete de dreptate pot să găsească numai parcurgând căile Domnului; în timp ce răul şi păcatul provin din faptul că indivizii şi grupurile sociale preferă să urmeze drumuri dictate de interese egoiste, care provoacă numai conflicte şi războaie. Adventul este timpul propice pentru a primi venirea lui Isus, care vine ca mesager de pace pentru a ne arăta căile lui Dumnezeu.

În Evanghelia de astăzi, Isus ne îndeamnă să fim gata pentru venirea sa: „Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru” (Mt 24,42). A veghea nu înseamnă a avea ochii deschiși din punct de vedere material, ci a avea inima liberă şi îndreptată spre direcția corectă, adică dispusă la dar şi la slujire. Asta înseamnă a veghea! Somnul din care trebuie să ne trezim este constituit din indiferență, din vanitate, din incapacitatea de a instaura raporturi cu adevărat umane, din incapacitate de a lua asupra noastră pe fratele nostru singur, abandonat sau bolnav. Așteptarea lui Isus care vine trebuie să se traducă, așadar, într-o angajare de veghere. Este vorba înainte de toate de a ne uimi în faţa acțiunii lui Dumnezeu, în faţa surprizelor sale, şi de a-i da Lui primatul. Vigilență înseamnă, concret, şi a fi atenți faţă de aproapele nostru aflat în dificultate, a ne lăsa interpelați de necesităţile sale, fără a aștepta ca el sau ea să ne ceară ajutor, ci a învăța să prevenim, să anticipăm, aşa cum face Dumnezeu cu noi mereu.

Maria, Fecioară vigilentă şi Mamă a speranţei, să ne conducă pe acest drum, ajutându-ne să ne îndreptăm privirea spre „muntele Domnului”, imagine a lui Isus Cristos, care atrage la sine pe toţi oamenii şi toate popoarele.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Urmăresc cu îngrijorare situația din Irak. Am aflat cu durere că manifestațiile de protest din zilele trecute au primit o reacție dură, care a provocat zeci de victime. Mă rog pentru răposați şi pentru răniți; sunt aproape de rudele lor şi de întregul popor irakian, invocând de la Dumnezeu pace şi înțelegere.

Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă a instituit un nou Organism consultativ internațional al tineretului, format din douăzeci de tineri din diferite proveniențe geografice şi ecleziale. Este un răspuns concret la solicitarea Sinodului dedicat tinerilor anul trecut (cf. Documentul final, 123). Misiunea acestui Organism este să ajute la înțelegerea viziunii tinerilor cu privire la prioritățile pastoraţiei tinerilor şi cu privire la alte teme de interes general. Să ne rugăm pentru asta.

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite țări! Îndeosebi, credincioşii care provin din Polonia şi corul de copii din București.

Salut grupurile din Giulianova Lido, Nettuno şi Jesi; precum şi pelerinii din Cavarzere cu corul „Serafin” şi Asociația Românilor din Italia.

Astăzi după-amiază voi merge la Greccio, în locul unde sfântul Francisc a făcut prima iesle. Acolo voi semna o Scrisoare despre semnificaţia şi valoarea ieslei. Ieslea este un semn simplu şi  minunat al credinţei creştine. Este o Scrisoare scurtă, care poate face bine ca să ne pregătim pentru Crăciun. Însoţiţi-mă cu rugăciunea în această călătorie.

Urez tuturor duminică frumoasă şi drum bun de Advent. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.