Categorii

Angelus (06.08.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această duminică, liturgia celebrează sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului. Pagina evanghelică de astăzi relatează că apostolii Petru, Iacob şi Ioan au fost martori ai acestui eveniment extraordinar. Isus i-a luat cu sine „şi i-a dus deoparte pe un munte înalt” (Mt 17,1) şi, în timp ce se ruga, faţa i s-a schimbat, strălucind ca soarele, iar hainele lui au devenit albe ca lumina. Au apărut atunci Moise şi Ilie şi au intrat în dialog cu El. În acest moment, Petru i-a spus lui Isus: „Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie” (v. 4). Încă n-a terminat de vorbit, când un nor luminos i-a învăluit.

Evenimentul Schimbării la Faţă a Domnului ne oferă un mesaj de speranţă – aşa vom fi noi, cu El –: ne invită să-l întâlnim pe Isus, pentru a fi în slujba fraţilor.

Urcarea discipolilor spre muntele Tabor ne induce să reflectăm asupra importanţei dezlipirii noastre de lucrurile materiale, pentru a parcurge un drum spre înălţime şi a-l contempla pe Isus. Este vorba de a ne dispune la ascultarea atentă şi rugătoare a lui Cristos, Fiul iubit al Tatălui, căutând momente de rugăciune care permit primirea docilă şi bucuroasă a Cuvântului lui Dumnezeu. În această asceză spirituală, în această dezlipire de lucrurile lumeşti, suntem chemaţi să redescoperim tăcerea pacificatoare şi regenerantă a meditării Evangheliei, a citirii Bibliei, care conduce spre o ţintă bogată în frumuseţe, în splendoare şi în bucurie. Şi când noi stăm aşa, cu Biblia în mână, în tăcere, începem să simţim această frumuseţe interioară, această bucurie pe care o generează Cuvântul lui Dumnezeu în noi. În această perspectivă, timpul estival este moment providenţial pentru a mări angajarea noastră de căutare şi de întâlnire cu Domnul. În această perioadă, studenţii sunt liberi de activităţile şcolare şi atâtea familii merg în concediu; este important ca în perioada de odihnă şi de dezlipire de ocupaţiile zilnice, să se poate reface forţele trupului şi ale spiritului, aprofundând drumul spiritual.

La sfârşitul experienţei minunate a Schimbării la Faţă, discipolii au coborât de pe munte (cf. v. 9) cu ochii şi inima transfiguraţi de întâlnirea cu Domnul. Este parcursul pe care putem să-l facem şi noi. Redescoperirea mereu vie a lui Isus nu este scop în sine, ci ne induce să „coborâm de pe munte”, încărcaţi de forţa Duhului divin, pentru a decide noi paşi de convertire şi pentru a mărturisi constant caritatea, ca lege de viaţă zilnică. Transformaţi de prezenţa lui Cristos şi de ardoarea cuvântului său, vom fi semn concret pentru cei care se află în singurătate şi în abandonare, pentru bolnavi şi pentru multitudinea de bărbaţi şi de femei care, în diferite părţi ale lumii, sunt umiliţi de nedreptate, de prepotenţă şi de violenţă.

În Schimbarea la Faţă se aude glasul Tatălui ceresc care spune: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!” (v. 5). Să privim la Maria, Fecioara ascultării, mereu gata să primească şi să păstreze în inimă fiecare cuvânt al Fiului divin (cf. Lc 1,51). Fie ca Mama noastră şi Mama lui Dumnezeu să ne ajute să intrăm în sintonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât Cristos să devină lumină şi călăuza a întregii noastre vieţi. Ei să-i încredinţăm vacanţele tuturor, pentru ca să fie senine şi rodnice, dar mai ales vara celor care nu pot să petreacă vacanţe pentru că sunt împiedicaţi de vârstă, de motive de sănătate sau de muncă, de probleme economice sau de alte probleme, pentru ca să fie oricum un timp de destindere, îmbucurat de prezenţe prieteneşti şi de momente fericite.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite ţări: familii, asociaţii, pe fiecare credincios.

Astăzi sunt prezente diferite grupuri de adolescenţi şi tineri. Vă salut cu mare afect! Îndeosebi, grupul pastoraţiei tineretului din Verona; pe tinerii din Adria, Campodarsego, Offanengo.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.