Categorii

30 de ani ai agenţiei SIR: o senină şi fermă informare alternativă

După ce ne-am ridicat ochii la sfârşitul citirii mesajului papei Francisc pentru cei 30 de ani ai agenţiei SIR ni se pare că observăm, apărute la fereastra cerului, feţele „părinţilor” acestei agenţii: între altele cea a părintelui Giuseppe Cacciami şi a lui Giovanni Fallani. Îi vedem zâmbitori deoarece cuvintele papei reiau şi relansează visul lor care, împărtăşit de Federaţia italiană a săptămânalelor catolice şi de Conferinţa Episcopală Italiană, a devenit o realitate care şi astăzi se sprijină pe baze profesionale, culturale şi ecleziale solide.

Papa Francisc invită să privim înainte, încurajează să „mizaţi tot mai mult pe plinătatea unei informaţii de calitate care ştie să construiască punţi de înţelegere şi dialog”. Nu se opreşte la progresele tehnologice, la care nu se poate renunţa şi care sunt de dorit, ci aminteşte că plinătatea unei informări de calitate coboară din primatul care în ea este recunoscut omului, demnităţii sale şi misterului său. Aceasta este, indirect şi ca premisă, amintirea valorii unei etici profesionale care de prea multe ori este umilită de prezumţii personale, ideologii, calcule editoriale.

Şi aici papa Francisc deschide tema unei informări gândite, a unei informări care să motiveze şi să încurajeze gândirea, în timp ce se scriu şi în timp ce se citesc ştirile. O temă îndrăgită din totdeauna de SIR.

Gândirea, înrădăcinată în libertate şi în responsabilitate, indică de fapt alternativa grea dar necesară la o informare care, din păcate, tinde să-i grupeze pe unii împotriva altora.

A merge „pe cărările frumoase şi obositoare ale gândirii fără a coborî la compromisuri cu nimeni” a fost şi este acel supliment de profesionalitate care la geometria regulilor meseriei adaugă fineţea unei viziuni nu numai orizontale a evenimentelor umane.

În această perspectivă se altoieşte o învăţătură permanentă a papei Francisc: a restitui semnificaţia autentică cuvintelor adesea golite, făcute incomprehensibile, trădate.

Se explică alegerea agenţiei SIR de a traduce nu-ul în „eclezialeză” într-o angajare profesională pentru a da accesibilitate, credibilitate şi atracţie limbajului Bisericii care este limbaj pentru om: pentru fiecare bărbat, pentru fiecare femeie. Papa Francisc scrie: „Pe urma săptămânalelor diecezane, faceţi-vă glas al celui care nu are glas. Continuaţi să aprindeţi farurile voastre informative peste toate periferiile. Luaţi asupra voastră comunicarea istoriilor pe care le relataţi”. Aceasta a fost şi rămâne alegerea prioritară a agenţiei SIR, al cărui teren de naştere şi de creştere au fost şi sunt săptămânalele catolice diecezane, ziarele din teritoriu, glasul oamenilor.

SIR nu numai că a intenţionat să valorizeze un patrimoniu cultural, social, religios şi spiritual de valoare inestimabilă, nu numai că i-au dat glas la distanţă, ci l-a implicat într-o redactare jurnalistică ramificată. A intenţionat să pună în dialog glasul din teritoriu cu glasul celui care, în Biserică, avea şi are responsabilitatea sintezei şi conducerii pentru ca într-adevăr să se poată relata frumuseţea precum şi truda de a fi Biserică. Cu această pasiune pentru comuniune şi misiune, SIR s-a pus în sintonie cu celelalte media ecleziale şi catolice.

Agenţia, care astăzi sărbătoreşte treizeci de ani, a făcut un alt pas pentru că a voit să dea spaţiu gândirii în afară de a da spaţiu vieţii având convingerea că teritoriul citeşte şi interpretează cu competenţe şi sensibilitate care nu sunt inferioare altor semne ale timpurilor. Şi teritoriul prin săptămânalele diecezane exprimă gânduri mari, care merită să fie duse la nivel naţional.

În aceste orizonturi de dialog se insera şi încă se inserează raportul de stimă cu colegii din mass-media necatolice, un raport care tindea şi tinde, fără prezumţie, să se întrebe şi să întrebe dacă, în relatarea evenimentelor umane zilnice, nu era şi nu trebuie să se descopere şi să se relateze ceva în plus, altceva.

Se poate înţelege în acest plan comunicativ rodnicia dialogului clarvăzător între „părinţii” agenţiei SIR şi secretarul general de atunci al CEI, mons. Camillo Ruini, care la şcoala lor jurnalistă a început să susţină cu entuziasm diferitele deschideri naţionale, europene şi internaţionale. Papa le citează în mesaj.

Cea a agenţiei SIR n-a fost o contrainformaţie tout-court. A fost şi este o motivată, senină şi fermă informare alternativă şi/sau integrativă. N-a dispărut niciodată vocaţia de a construi, cu betonul unei profesionalităţi unde este vie căutarea adevărului, „punţi de înţelegere şi de dialog”. După 30 de ani această alegere se întăreşte în simţirea apropierii unui papă care, în cuvinte şi în Cuvânt, se pune în întregime pe sine însuşi.

După ce am ridicat ochii, la sfârşitul citirii mesajului său, este văzut Francisc, „păzitor” al acelei Veşti care cere să stăm cu iubire în istorie, să relatăm cu iubire istoria.

De Paolo Bustaffa

(După agenţia SIR, 29 octombrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.